Pisząc o wymogach, jakie musi spełnić kandydat na kierowcę kategorii C, zazwyczaj zwraca się uwagę na kryterium wiekowe.

Kurs prawa jazdy kategorii C jest dokumentem przeznaczonym dla określonej kategorii kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawa zgłaszają się te jednostki, które chciałyby siąść za kierownicą samochodów o masie przekraczającej 3,5 tony. Pozwala to na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz otwiera możliwość kariery w bardzo wielu przedsiębiorstwach. Prawo RP precyzyjnie określa, kto może uczestniczyć na początek w szkoleniu, a potem również egzaminie. Definiuje też zasady organizowania kursy dla kierowców a także określa umiejętności, jakie kierowcy obowiązkowo muszą zyskać, jeśli edukacja ma zostać uznana za zakończoną sukcesem. Pisząc o wymogach, jakie musi spełnić kandydat na kierowcę tej kategorii, przeważnie zwraca się uwagę na kryterium wiekowe. Mamy tu do czynienia z pojazdami, których prowadzenie powiązane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością, nic zatem zaskakującego, że mówimy o wyzwaniu, przed którym absolutnie nie powinny stawać jednostki w młodym wieku. Zakłada się, że minimalny wiek to 21 lat, chociaż sam kurs na tą kategorię mamy możliwość rozpocząć 3 miesiące wcześniej. Wiek ten może zostać obniżony do osiemnastu lat, choć tutaj od takiej osoby oczekuje się tzw. kursu umiejętności wstępnej. Osoby zaintrygowane prowadzeniem samochodów ciężarowych nie mogą posiadać też poważnych kłopotów ze zdrowiem. Kursantom zazwyczaj bardzo trudno jest obiektywnie ocenić, o jakich problemach mowa, konieczne jest więc posiadanie należytego orzeczenia od lekarza. W przeciwieństwie do prawa jazdy kategorii B, trzeba dostać również orzeczenie psychologiczne.

Dodaj komentarz